Nước ngầm

QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

5 / 5 ( 1 vote ) QCVN 09 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM National technical regulation on underground water quality Lời nói đầu QCVN 09 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ […]

6 November, 2016 Posted in Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng giếng đào đơn giản

5 / 5 ( 1 vote ) Giếng đào là giếng được đào sâu xuống đất để khai thác nước ngầm nông. Đây là nguồn cấp nước phổ biến ở nông thôn Việt Nam, áp dụng cho vùng có nguồn nước mặt nông, nằm dưới mặt đất 5 – 10m. Nguồn nước này có nhiều […]

22 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Sử dụng nước ngầm có còn tốt khi khai thác khoáng sản phát tán chất ô nhiễm

5 / 5 ( 2 votes ) Nước ngầm là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu ở nhiều quốc gia và vùng dân cư trên thế giới. Do vậy, ô nhiễm nước ngầm có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng môi trường sống của con người. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến […]

22 February, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm tại khu vực khai thác khoáng sản

5 / 5 ( 1 vote ) Nước ngầm là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu ở nhiều quốc gia và vùng dân cư trên thế giới. Do vậy, ô nhiễm nước ngầm có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng môi trường sống của con người. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến […]

17 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp