nước sạch

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng hệ thống nước cấp tập trung

5 / 5 ( 1 vote ) Ô nhiễm nước ngầm ngày càng trở nên nặng nề. Cùng với sự phát triển của công nghiệp thì nó kéo theo hàng loạt hệ lụy tới môi trường. Cả nước hiện nay có khoảng gần 300 nhà máy có sử dụng nước ngầm để biến nguồn tài […]

22 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015

5 / 5 ( 1 vote ) Thạc sĩ Lê Hồng Hải Văn phòng Chương trình MTQG Nước sạch &VSMTNT Chương trình MTQGNước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Nước sạch và VSMTNT) là một Chương trình mang tính xã hội cao, không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao […]

5 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu