ô nhiễm môi trường

Rác thải sinh hoạt đi về đâu?

Con người một thực thể sống có ý thức. Những gì sử dụng được thì họ giữ lại để sư dụng tiếp những gì không cần thiết họ sẽ bỏ đi nhưng vấn đề lại là việc bỏ đi. Thế những thứ bỏ đi ấy nó sẽ đi về đâu? Câu hỏi to đùng nhưng […]

15 November, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Tin trong nước, Tin tức môi trường

Quản lý hoá chất trong sản xuất và sản phẩm tiêu thụ

a. Những yêu cầu pháp lý trong quản lý  sản xuất hoá chất và tiếp xúc với hoá chất Quản lý hoá chất ở nơi làm việc và trong sản phẩm tiêu thụ là đảm bảo an toàn “ một cách hợp lý ” cho công nhân trực tiếp sản xuất và người tiêu dùng. […]

24 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Văn bản tài liệu

Hướng dẫn thu gom, phân loại rác thải làm phân vi sinh cấp thôn bản

Tổ chức thu gom, xử lý rác thải: + Rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình được chia thành 2 loại: rác hữu cơ (rau cỏ, thức ăn hỏng, vỏ trái cây…) và vô cơ (thuỷ tinh, túi nilon, đất đá …), đựng trong các túi ni lông có màu khác nhau. + Rác thải […]

7 April, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường

Ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường nước mặt

a, Nguồn ô nhiễm Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt từ các hoạt động khai thác khoáng sản thường là: Các khu vực bãi thải và bãi chôn lấp chất thải. Các dòng chảy mang theo chất bẩn từ các tuyến đường vận tải. Quá trình tuyển khoáng. Nước chảy tràn từ các vùng […]

17 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm tại khu vực khai thác khoáng sản

Nước ngầm là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu ở nhiều quốc gia và vùng dân cư trên thế giới. Do vậy, ô nhiễm nước ngầm có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng môi trường sống của con người. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước ngầm, và một trong […]

17 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Tình hình ô nhiễm không khí

Không khí có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người và sinh vật là nơi mà con người có thể sống trong đó suốt cả cuộc đời, làm việc và nghỉ ngơi. Sức khỏe và cảm ứng của con người, sự sinh trưởng và phát triển của tất cả các loài động […]

15 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải

Phương pháp tiếp cận mô hình khung ma trận Áp lực – Tình trạng – Phản hồi (PSR) và Động lực – Áp lực – Hiện trạng – Tác động – Đáp ứng (DPSIR)

Các yếu tố, chỉ thị môi trường được tiếp cận và xác định thông qua mô hình khung ma trận Áp lực – Tình trạng – Phản hồi theo hình 1. Có nhiều hệ thống xung quanh vấn đề các chỉ thị được thiết lập và phát triển, nhưng không có một hệ thống duy […]

1 December, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, Phát triển bền vững

Một số vấn đề môi trường toàn cầu và định hướng giải pháp trong thời gian tới

TS Đỗ Nam Thắng Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế  Bộ Tài nguyên và Môi trường Từ Hội nghị đầu tiên của Liên hợp quốc về Môi trường con người năm 1972 diễn ra tại Stốckhôm, các vấn đề môi trường đã được quan tâm thảo luận ở các diễn đàn toàn cầu. […]

8 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Biến đổi khí hậu, Hiện trạng biến đổi khí hậu, Văn bản tài liệu