phân bón

Công nghệ xử lý nước thải từ sản xuất phân bón

5 / 5 ( 2 votes ) Nước thải của ngành công nghiệp phân bón hóa học bị ô nhiễm bởi các nguồn khác nhau và có đặc tính khác nhau. Để đảm bảo tính kinh tế cho việc xử lý nước thải cần phân luồng dòng thải và xử lý riêng, đặc biệt đối […]

24 March, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Hướng dẫn tận dụng rơm rạ làm phân bón tại ruộng

5 / 5 ( 1 vote ) Theo số liệu thống kê, tại Việt Nam, 70% dân số làm nông nghiệp và lúa là cây trồng chính, do vậy lượng rơm rạ sau thu hoạch rất lớn, ước khoảng gần 46 triệu tấn/năm. Lượng rơm rạ dư thừa được nông dân xử lý bằng biện […]

22 August, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường