Tín dụng ngân hàng xanh

Hoàn thiện khung chính sách khuyến khích phát triển tín dụng xanh

5 / 5 ( 1 vote ) ThS. Phạm Xuân Hòe – PVT  và  Nhóm nghiên cứu Viện Chiến lược Ngân hàng Thuật ngữ “Tăng trưởng xanh” (Green Growth)được đưa ra và là hướng tiếp cận mớitrong tăng trưởng kinh tếcủa nhiều nước trên thế giới kể từ cuối thế kỷ XX. Tăng trưởng xanh […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Kinh tế môi trường, Quản lý tài nguyên, Văn bản tài liệu