xử lý nước cấp

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng hệ thống nước cấp tập trung

5 / 5 ( 1 vote ) Ô nhiễm nước ngầm ngày càng trở nên nặng nề. Cùng với sự phát triển của công nghiệp thì nó kéo theo hàng loạt hệ lụy tới môi trường. Cả nước hiện nay có khoảng gần 300 nhà máy có sử dụng nước ngầm để biến nguồn tài […]

22 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng giếng đào đơn giản

5 / 5 ( 1 vote ) Giếng đào là giếng được đào sâu xuống đất để khai thác nước ngầm nông. Đây là nguồn cấp nước phổ biến ở nông thôn Việt Nam, áp dụng cho vùng có nguồn nước mặt nông, nằm dưới mặt đất 5 – 10m. Nguồn nước này có nhiều […]

22 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp