xử lý nước thải bệnh viện

Sự phát triển công nghệ xử lý nước thải ở Việt Nam trong những năm qua

5 / 5 ( 1 vote ) Công nghệ và kỹ thuật: Các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam có nhiều loại, nhiều cấp khác nhau (về qui mô dân số, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội). Các đô thị và khu công nghiệp cũ, cải tạo và nâng cấp […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Tin trong nước, Tin tức môi trường

Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt

5 / 5 ( 1 vote ) 1. Các công nghệ xử lý nước thải bệnh viện Nói chung, bốn nhóm công nghệ xử lý sinh học nước thải bệnh viện đang được áp dụng ở nước ta, đó là công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt, công nghệ bùn hoạt tính, công nghệ lọc […]

27 February, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp