Category: Tài nguyên đất

 • Tài nguyên đất

  Tài nguyên đất

  Ðất chính là một dạng tài nguyên vật liệu của con người.  Chúng ta có thể hiểu đất với 2 nghĩa khác nhau: một là đất đai dùng để ở hay xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ con người, hai là thổ nhưỡng dùng để làm mặt bằng sản xuất nông lâm…

 • Đánh giá và phân tích các chỉ tiêu môi trường đất

  Đánh giá và phân tích các chỉ tiêu môi trường đất

  Phân tích đất là một công cụ cơ bản cho phép ta xác định khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất cho các cây trồng. Thông qua phân tích đất ta có thể biết được cây trồng bị  thiếu hụt dinh dưỡng hay bị gây độc bởi nồng độ chất dinh dưỡng quá…

 • Mô hình SALT cho canh tác nông nghiệp trên đất dốc

  Mô hình SALT cho canh tác nông nghiệp trên đất dốc

  Kỹ thuật canh tác nông nghiệp trên đất dốc (SALT) là hệ sinh thái canh tác nhằm sử dụng đất dốc được bền vững đã được Trung tâm đời sống nông thôn Minđanao (Philipin) tổng kết, hoàn thiện và phát triển từ năm 1970, đã có một số mô hình tổng hợp về kỹ thuật…

 • Một số quá trình gây suy thoái đất trồng chè chủ yếu ở tỉnh Thái Nguyên

  Một số quá trình gây suy thoái đất trồng chè chủ yếu ở tỉnh Thái Nguyên

  Ở Thái Nguyên, chè được trồng tập trung nhiều trên nhóm đất đỏ vàng có độ cao từ 20 – 200m so với mực nước biển, pHKCl từ 3,8 đến 4,4 nằm trong khoảng phù hợp với yêu cầu sinh trưởng và phát triển của cây chè. Tuy nhiên, hàm lượng mùn, N, K, P…

 • Nguyên nhân gây suy thoái đất trồng chè ở Việt Nam

  Nguyên nhân gây suy thoái đất trồng chè ở Việt Nam

  Hiện nay, ở Việt Nam cây chè đã được phân bố rộng trên phạm vi cả nước, hình thành lên nhiều vùng chè tập trung: vùng Tây Bắc (gồm Sơn La, Lai Châu), vùng Việt Bắc – Hoàng Liên Sơn (gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai), vùng Trung du Bắc Bộ (gồm…

 • Tính bền vững trong quản lý sử dụng đất dốc

  Tính bền vững trong quản lý sử dụng đất dốc

  Từ lâu những người làm nông nghiệp đã hiểu rằng môi trường sống lâu dài của con người tuỳ thuộc rất nhiều vào việc giữ gìn, quản lý đất, nước và dinh dưỡng địa quyển vì nó rất có hạn. Thật vậy, đất bị xói mòn, diện tích canh tác ngày càng thu hẹp do…

 • Mẫu phỏng vấn thu thập thông tin về canh tác đất dốc

  Mẫu phỏng vấn thu thập thông tin về canh tác đất dốc

  Điều tra, phỏng vấn lần 1: Chọn đất: Ông/bà dựa vào tiêu chí gì để phân loại đất tốt, đất xấu? Đất có màu gì? Đặc điểm của đất: cứng, dẻo, tơi xốp… thế nào? Độ dày của tầng đất là bao nhiêu mét? Đất mà ông/bà đang canh tác có thuận lợi cho trồng…

 • Đặc điểm địa hình đất đỏ bazan trong mối quan hệ với sử dụng và bảo vệ đất

  Đặc điểm địa hình đất đỏ bazan trong mối quan hệ với sử dụng và bảo vệ đất

  Các vùng đá bazan Tây Nguyên Việt Nam được hình thành phần lớn từ các đợt phun trào diễn ra từ Neogen giữa, đặc biệt là từ Miocen giữa, cách ngày nay 16 triệu năm cho đến kỷ Đệ tứ.  Quá trình diễn ra theo hai giai đoạn lớn. Giai đoạn đầu kéo dài từ…