Học bổng trao đổi ngắn hạn của trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản (2016-2017)

5/5 – (1 vote)

Các chương trình này được thiết kế cho sinh viên từ các trường có  hợp tác trao đổi với Đại học Kanazawa, người học theo học tại Đại học Kanazawa trong thời gian sáu tháng đến một năm trong khi vẫn tiếp tục học tại trường trong nước. Sinh viên học tập trong một chương trình không cấp bằng tại Đại học Kanazawa với mục đích tham gia các lớp học cấp chứng chỉ hoặc tham gia nghiên cứu độc lập dưới sự hướng dẫn của giáo sư.

Guidelines_2016EN

Application2016ProgramA

Application2016ProgramC

Application2016ProgramD

Application2016ProgramE

ProgramC_ApplicationGuide2016

ProgramD_Outlines_2016EN

Chi tiết xem tại đây


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *