Phương pháp phân tích định lượng Ozone

5/5 – (1 vote)

Nguyên tắc:

Ozon trong dòng khí được bơm hút vào trong dung dịch KI 2%, ozon sẽ phản ứng làm giảm nồng độ KI trong dung dịch. Hỗn hợp phản ứng dung dịch sẽ được mang đi chuẩn độ lượng dư KI bằng dung dịch chuẩn Na2S2O3 0,1M.

Cơ chế phản ứng:

O3 + 2KI + H2O → I2 + 2KOH + O2

3O3  +  KI  → KIO3 + 3O2

KIO3 + 5KI + 3H2SO4 → 3K2SO4 + 3I2 + 3H2O

I2 + 2Na2S2O3 → Na2S4O6 + 2NaI

Cách tiến hành:

Ozon trong dòng khí sẽ được sục qua 2 bình hấp thụ chứa dung dịch KI 2% trong thời gian 5 phút.

Mẫu dung dịch sau phản ứng được điều chỉnh pH= 1-2 bằng dung dịch H2SO4, chuẩn độ với dung dịch Na2S2O3 0.1M

Chuẩn độ đến màu vàng nhạt, thêm 2 – 3ml chỉ thị hồ tinh bột 1% và tiếp tục chuẩn cho đến khi dung dịch mất màu.

Tính toán kết quả:

2016-01-13_105919

Trong đó:

V1: Thể tích Na2S2O3 dùng để chuẩn độ (ml)

V2: Thể tích mẫu dung dịch phản ứng (V2 = 100ml)

0,1: Nồng độ Na2S2O3 dùng để chuẩn độ (M)

f: hệ số. f = 0.994

24: Đương lượng gam ozon (g/mol)

t: Thời gian phản ứng (t = 5 phút)

60: Quy đổi ra giờ.

 

Comments

One response to “Phương pháp phân tích định lượng Ozone”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *