Đánh giá tác động môi trường

Một số phương pháp hay sử dụng cho lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Những phương pháp sau đây thương hay được áp dụng: Phương pháp liệt kê số liệu về thông số môi trường Theo phương pháp này, người đánh giá tác động môi trường phân tích hoạt động phát triển, chọn ra một thông số liên quan đến môi trường, liệt kê ra và cho các số […]

5 April, 2017 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Ảnh hưởng của rác thải đến môi trường

Đi cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt càng trở nên phổ biến hơn, ô nhiễm không chỉ ở các khu đô thị, thành phố mà còn ở cả những vùng nông thôn. Thực trạng về sự ô nhiễm do rác […]

9 December, 2016 Posted in Đánh giá tác động môi trường

Hướng dẫn phân tích tác động về môi trường

1- Phạm vi của phân tích Các quyết định  khi ban hành các cơ chế, chính sách yêu cầu phải có thông tin, nhất là các thông tin có độ chính xác càng cao càng tốt. Song, không phải có nhiều thông tin tốt sẽ có các quyết định hoàn toàn đúng đắn, có khá […]

24 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Phương pháp ĐTM, Văn bản tài liệu, Đánh giá tác động môi trường

Chương 1. Đánh giá tác động môi trường

 

24 December, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Tác động đến môi trường và con người khi sử dụng năng lượng tái sinh

1. Sử dụng năng lượng tái sinh tác động tích cực đến môi trường và đời sống con người – Sử dụng năng lượng tái sinh sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường Như chúng ta đã biết, sản xuất điện từ nhiên liệu sinh  học, không chứa hợp chất thơm, hàm lượng lưu huỳnh […]

23 December, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Khai thác than tác động đến môi trường

Quảng Ninh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, có nhiều loại đặc thù, trữ lượng lớn, chất lượng cao mà nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước không có được như: than, cao lanh, đất sét, cát thủy tinh, đá vôi… 90% trữ lượng than của cả nước thuộc về tỉnh […]

23 December, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động từ hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, các hoạt động khai thác khoáng sản đã và đang góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước. Ngành công nghiệp khai thác mỏ đã và đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của Việt […]

23 December, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam

Mai Thế Toản, Phó Cục trưởng Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường I. MỞ ĐẦU Tài nguyên và môi trường là những yếu tố đầu vào của mọi nền kinh tế, mọi quá trình phát triển. Các diễn biến bất lợi về môi trường, sự cạn kiệt tài nguyên tất yếu […]

7 November, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Tác động môi trường từ hoạt động khai thác đá vôi

1. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ Khai thác đá là một trong những hoạt động sản xuất có tác động tiêu cực tới môi trường trong đó quan trọng nhất là cảnh quan, địa hình, hệ sinh thái khu vực. Các giai đoạn phát triển của dự án có những tác động khác nhau tới môi […]

4 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành