Phương pháp ĐTM

Một số phương pháp hay sử dụng cho lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Những phương pháp sau đây thương hay được áp dụng: Phương pháp liệt kê số liệu về thông số môi trường Theo phương pháp này, người đánh giá tác động môi trường phân tích hoạt động phát triển, chọn ra một thông số liên quan đến môi trường, liệt kê ra và cho các số […]

5 April, 2017 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Hướng dẫn phân tích tác động về môi trường

1- Phạm vi của phân tích Các quyết định  khi ban hành các cơ chế, chính sách yêu cầu phải có thông tin, nhất là các thông tin có độ chính xác càng cao càng tốt. Song, không phải có nhiều thông tin tốt sẽ có các quyết định hoàn toàn đúng đắn, có khá […]

24 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Phương pháp ĐTM, Văn bản tài liệu, Đánh giá tác động môi trường

Tác động đến môi trường và con người khi sử dụng năng lượng tái sinh

1. Sử dụng năng lượng tái sinh tác động tích cực đến môi trường và đời sống con người – Sử dụng năng lượng tái sinh sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường Như chúng ta đã biết, sản xuất điện từ nhiên liệu sinh  học, không chứa hợp chất thơm, hàm lượng lưu huỳnh […]

23 December, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam

Mai Thế Toản, Phó Cục trưởng Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường I. MỞ ĐẦU Tài nguyên và môi trường là những yếu tố đầu vào của mọi nền kinh tế, mọi quá trình phát triển. Các diễn biến bất lợi về môi trường, sự cạn kiệt tài nguyên tất yếu […]

7 November, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Một số phương pháp áp dụng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các phương pháp được sử dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM bao gồm: Các phương pháp ĐTM: Phương pháp liệt kê: Phương pháp này nhằm chỉ ra các tác động và thống kê đầy đủ các tác động đến môi trường cũng như các yếu tố KT-XH cần chú ý, quan tâm giảm […]

3 November, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

1. Căn cứ pháp lý – Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH 11 ngày 29/11/2005; – Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; – Luật đất đai số 13/2003/QH11; – Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 ngày 29/11/2005; – Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10/29/6/2001; – Luật thuế xuất […]

3 November, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Hướng dẫn thực tập thực tế Lào Cai – Sa Pa

Bộ môn Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên phần I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, NỘI DUNG, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC TẬP Mục đích, ý nghĩa của thực tập chuyên môn      Thực tập thực tế chuyên môn là một môn học bắt buộc […]

2 November, 2015 Posted in Bài giảng – giáo trình, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Phương pháp ĐTM, Văn bản tài liệu, Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Các giải pháp tiêu huỷ thuốc BVTV tồn đọng

Các giải pháp tiêu huỷ thuốc BVTV Hiện nay, có rất nhiều phương pháp, công nghệ khác nhau để xử lý, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật, có thể liệt kê như : Phá hủy bằng tia cực tím (hoặc bằng ánh sáng mặt trời);  Phá huỷ bằng hồ quang Plasma; Phá hủy bằng ozon UV ; Phương pháp thủy […]

26 October, 2015 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường