Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Mẫu phỏng vấn thu thập thông tin về canh tác đất dốc

5 / 5 ( 1 vote ) Điều tra, phỏng vấn lần 1: Chọn đất: Ông/bà dựa vào tiêu chí gì để phân loại đất tốt, đất xấu? Đất có màu gì? Đặc điểm của đất: cứng, dẻo, tơi xốp… thế nào? Độ dày của tầng đất là bao nhiêu mét? Đất mà ông/bà đang […]

26 October, 2015 Posted in Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn, Tài nguyên rừng, Tài nguyên sinh học, Tài nguyên đất, Tri thức bản địa, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững