Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Các lợi ích chính của cây phân xanh trong trồng rau hữu cơ

Các cây phân xanh được trồng đặc biệt để hòa hợp vào đất làm tăng cường sức khỏe (độ tốt) của đất. Các cây phân xanh đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống sản xuất rau. Các lợi ích chính của cây phân xanh là: • Duy trì và cải thiện cơ cấu đất cho loại […]

23 March, 2017 Posted in Khác, Sản phẩm Xanh, Sinh thái & giáo dục, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học

     Sự suy giảm đa dạng sinh học      Đa dạng sinh học đang bị suy giảm với tốc độ nhanh hơn hẳn so với bất kỳ thời kỳ nào kể từ khi loài khủng long bị tuyệt diệt cách đây khoảng 65 triệu năm. Người ta cho rằng trong các rừng nhiệt đới luôn […]

15 December, 2015 Posted in Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Tiềm năng các khu bảo tồn đa dạng sinh học biên giới và đề xuất gợi ý cho Việt Nam

Dư Văn Toán Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, Bộ TNMT Địa chỉ: 125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội Email: duvantoan@gmail.com/dvtoan@monre.gov.vn    Tóm tắt Bài báo giới thiệu tóm tắt về quá trình và lợi ích của các khu bảo tồn đa dạng sinh học xuyên biên giới (TBPA) trên thế giới. Báo […]

9 November, 2015 Posted in Sinh thái & giáo dục, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Đánh giá giá trị kinh tế và tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính CO2 của rừng ngập mặn Rú Chá, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang Viện Tài nguyên và Môi trường- Đại học Huế E-mail: tutrancreb@yahoo.com TÓM TẮT Kết quả đã xác định được 27 loài TVNM thuộc 26 chi, 22 họ của 2 ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta). TVNM ở Rú Chá có rất nhiều giá trị sử dụng như […]

8 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Khí thải, Sinh thái & giáo dục, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Nghiên cứu hiện trạng, đặc điểm sinh học và sinh sản của trắc dây (dalbergia annamensis a. chev.) ở khu vực suối Đá Bàn, tỉnh Phú Yên và đề xuất biện pháp bảo tồn

Nguyễn Thị Kim Triển(1), Nguyễn Khoa Lân(2), Trần Thị Tú(3), Trần Hiếu Quang(3) 1. Trường Đại học Phú Yên 2 . Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế 3 . Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế Email: tutrancreb@yahoo.com Tóm tắt Trắc dây (Dalbergia annamensis A. Chev.) là loài trong […]

8 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững các hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh Nam Định

Phan Văn Phong Phó GĐ Sở TN&MT Nam Định   I. HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC Tỉnh Nam Định nằm ở phía Nam đồng bằng châu thổ sông Hồng, dân số gần 2 triệu người, có diện tích: 1.669 km2. Tỉnh Nam Định có 2 trong số 5 khu vực đa dạng sinh học […]

7 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Hiện trạng đa dạng sinh học và các vấn đề ưu tiên trong quản lý đa dạng sinh học tại Việt Nam

TS. Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội E-mail: pacuong@monre.gov.vn / pacuong@yahoo.com   TÓM TẮT Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội và môi trường tại Việt […]

7 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Sinh thái & giáo dục, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển phục vụ công tác bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Vũ Trường Sơn, ThS. Lê Thành Chung, ThS. Trịnh Thanh Trung, ThS. Nguyễn Hữu Tới, ThS. Lê Phú Cường Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tóm tắt Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển là tiền đề quan trọng để […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Phát triển bền vững, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên nước, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh họcc biển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi Đại học Quốc gia Hà Nội Email: nchoi52@gmail.com TÓM TẮT           Đến nay, quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) biển ở Việt Nam chưa được tiến hành theo đúng nghĩa của nó. Song, những nỗ lực vừa qua trong việc áp dụng cách tiếp cận của […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Biến đổi khí hậu, Hiện trạng biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Một số vấn đề tồn tại trong thực thi luật đa dạng sinh học

    ThS. Trần Ngọc Hoa,     Phó vụ trưởng Vụ KH,CN&MT, Văn phòng Quốc hội   TÓM TẮT Luật Đa dạng sinh học (ĐDSH) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua năm 2008. Đây là văn bản pháp lý có hiệu lực pháp lý cao nhất trong lĩnh vực quản lý […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Sinh thái & giáo dục, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững