Tri thức bản địa

Kỹ thuật chăm sóc chè của người dân xã La Bằng

a. Phòng trừ cỏ dại Chè là cây lâu năm, đem lại hiệu quả kinh tế lâu dài, xung quanh gốc chè phải thường xuyên sạch cỏ dại để cây chè không bị lấn át và cạnh tranh dinh dưỡng. Thông qua việc xới cỏ làm thông thoáng, tăng lượng oxy trong đất tạo điều […]

9 January, 2016 Posted in Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Tri thức bản địa

Kỹ thuật trồng chè của người dân xã La Bằng

a. Chọn vùng đất để trồng chè Cần chọn những vùng đất phù hợp với đặc điểm sinh trưởng của cây chè. Vùng đất phù hợp có độ dốc khoảng dưới 25o, nhằm đảm bảo khi trời mưa thoát nước nhanh, không bị úng và khi nắng giữ được độ ẩm cần thiết cho cây […]

9 January, 2016 Posted in Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Tri thức bản địa

Nâng cao vai trò cộng đồng bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

Nguyễn Ngọc Sinh và PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE)  I. ĐẶT VẤN ĐỀ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam được thành lập từ năm 1988. Trong suốt 27 năm qua, Hội luôn phấn đấu theo đúng tôn chỉ và mục đích […]

8 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn, Tri thức bản địa, Văn bản tài liệu

Mẫu phỏng vấn thu thập thông tin về canh tác đất dốc

Điều tra, phỏng vấn lần 1: Chọn đất: Ông/bà dựa vào tiêu chí gì để phân loại đất tốt, đất xấu? Đất có màu gì? Đặc điểm của đất: cứng, dẻo, tơi xốp… thế nào? Độ dày của tầng đất là bao nhiêu mét? Đất mà ông/bà đang canh tác có thuận lợi cho trồng […]

26 October, 2015 Posted in Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn, Tài nguyên rừng, Tài nguyên sinh học, Tài nguyên đất, Tri thức bản địa, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững