biến đổi khí hậu

HỌC BỔNG dành cho các bạn học sinh, sinh viên, và những bạn đã hòan thành chương trình đại học, muốn học lên Thạc sĩ hay Tiến sĩ,… trên cả nước Việt Nam

Hiện tổ chức World Climate Change Challenge – WCCC đang có chương trình về HỌC BỔNG dành cho các bạn học sinh, sinh viên, và những bạn đã hòan thành chương trình đại học, muốn học lên Thạc sĩ hay Tiến sĩ,… trên cả nước Việt Nam. Học bổng này được tài trợ từ những […]

24 February, 2016 Posted in Khác, Thông tin Việc làm

Xu thế biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong thế kỷ 21

Theo các kịch bản biến đổi khí hậu, ở Việt Nam, nhiệt độ trung bình năm sẽ tăng thêm 20C vào năm 2050 và 2,50C vào năm 2070 so với trung bình thời kỳ 1961 – 1990. Dự tính đến năm 2100, nhiệt độ sẽ tăng khoảng 30C. Nhiệt độ trung bình tăng sẽ làm […]

7 December, 2015 Posted in Biến đổi khí hậu, Hiện trạng biến đổi khí hậu

Các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

Khái niệm về thích ứng với biến đổi khí hậu Thích ứng là một khái niệm rất rộng, và khi áp dụng vào lĩnh vực BĐKH nó được dùng trong rất nhiều trường hợp. Sự thích ứng với khí hậu là một quá trình qua đó con người làm giảm những tác động bất lợi […]

7 December, 2015 Posted in Biến đổi khí hậu, Thích ứng biến đổi khí hậu

Truyền thông đại chúng với biến đổi khí hậu

ThS. Đinh Hữu Dư Tạp chí Lao động và Công đoàn (175 – Giảng Võ – Hà Nội) I. ĐẶT VẤN ĐỀ Biến đổi khí hậu đang trở thành vấn đề toàn cầu chứ không còn của riêng một quốc gia nào. Biến đổi khí hậu đã trở thành một thuật ngữ quan trọng trong […]

10 November, 2015 Posted in Biến đổi khí hậu, Thích ứng biến đổi khí hậu

Xây dựng thí điểm một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ở các tỉnh duyên hải miền trung

PG   ABSTRACT This paper presents results of implementingthree pilot livelihood models adaptive to climate change what were selected in the investigation, survey and evaluation of many existing models in 14 provinces in Central Coast. Thre model are: cage – culture in Tam Giang – Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue province; water-saving irrigation system […]

9 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Biến đổi khí hậu, Công cụ vĩ mô môi trường, Phát triển bền vững, Thích ứng biến đổi khí hậu, Văn bản tài liệu

Nâng cao vai trò cộng đồng bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

Nguyễn Ngọc Sinh và PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE)  I. ĐẶT VẤN ĐỀ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam được thành lập từ năm 1988. Trong suốt 27 năm qua, Hội luôn phấn đấu theo đúng tôn chỉ và mục đích […]

8 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn, Tri thức bản địa, Văn bản tài liệu

Những tồn tại của bản kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Phú Yên và đề xuất các nội dung cập nhật

1Lê Văn Thăng, 1*Lê Quang Cảnh, 1Nguyễn Đình Huy, 1Hoàng Ngọc Tường Vân, 1Hồ Thị Ngọc Hiếu (1)Viện Tài nguyên và Môi trường- Đại học Huế * Email:canhlequang@gmail.com TÓM TẮT Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Phú Yên đã được ban hành năm 2012 nhằm mục tiêu định […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Biến đổi khí hậu, Thích ứng biến đổi khí hậu, Văn bản tài liệu

Vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu

Ths. Vũ Thị Minh Phương Thư ký Thường trực, Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ………………………………………………………………………………………………..  Trong lịch sử của mình, chưa có khi nào nhân loại đạt được những bước tiến dài trên con đường phát triển như ngày nay, nhưng […]

28 October, 2015 Posted in Biến đổi khí hậu, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Thích ứng biến đổi khí hậu, Tin trong nước, Tin tức môi trường

Tác động của biến đổi khí hậu đến tự nhiên và xã hội

GS.TSKH. TRƯƠNG QUANG HỌC Chương trình Hợp tác Việt Nam – Thụy Điển (SEMLA), Bộ Tài nguyên và Môi trường Hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề môi trường bức xúc trên phạm vi toàn cầu, bao gồm: sự biến đổi khí hậu (BĐKH), suy thoái đa dạng […]

27 October, 2015 Posted in Biến đổi khí hậu, Hiện trạng biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu và vấn đề mực nước biển dâng

“Biến đổi khí hậu và vấn đề mực nước biển dâng”  Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam  Những năm 90 của thế kỷ XX, toàn thế giới quan tâm đến vấn đề môi trường. Con người tự hỏi chúng ta đang làm gì với hành tinh này và họ càng nhận […]

26 October, 2015 Posted in Biến đổi khí hậu, Hiện trạng biến đổi khí hậu