Chất thải rắn

Một số căn cứ kỹ thuật và pháp lý trong Đánh giá tác động dự án thu gom và xử lý chất thải rắn

5 / 5 ( 1 vote ) Khi thực hiện đánh giá tác động môi trường cần căn cứ vào các văn bản pháp luật quy định làm cơ sở đánh giá, phân tích các tác động của hoạt động phát triển đến môi trường và con người. Một số căn cứ kỹ thuật và […]

26 October, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Vấn đề chất thải rắn ở Bắc Ninh

5 / 5 ( 1 vote ) Nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, tỉnh Bắc Ninh có một vị trí thuận lợi về địa lý, kinh tế, chính trị và có mạng lưới giao thông thuận tiện. Bắc Ninh liền kề Hà Nội, gần sân bay Nội Bài và các cảng biển […]

26 October, 2015 Posted in Tin trong nước, Tin tức môi trường

Chôn lấp rác thải ở Việt Nam

5 / 5 ( 1 vote ) Ở Việt Nam những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở lên trầm trọng và phổ biến dẫn tới suy thoái môi trường đất, nước, không khí, đặc biệt là tại các đô thị lớn lượng chất thải rắn và nước thải ngày […]

26 October, 2015 Posted in Tin trong nước, Tin tức môi trường

Bài giảng: Công nghệ xử lý chất thải rắn

4 / 5 ( 3 votes ) Học phần gồm các khái niệm, cơ sở khoa học quản lý chất thải rắn và cơ sở khoa học, cơ chế, quy trình các công nghệ xử lý chất thải rắn. Chương 1 trình bày các nội dung về công tác quản lý chất thải rắn ở […]

26 October, 2015 Posted in Bài giảng – giáo trình, Văn bản tài liệu