Khu bảo tồn thiên nhiên

20 Chỉ tiêu Tuyển dụng Môi Trường tháng 7 không Y/c kinh nghiệm

VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Tuyển dụng chuyên viên tư vấn môi trường: 1. Số lượng: 02 2. Mô tả công việc + Tư vấn cho khách hàng về lập các thủ tục hồ sơ lĩnh vực môi trường (như: Giám sát môi trường định kỳ, ĐTM, đề án bảo vệ môi […]

17 June, 2017 Posted in Khác, Thông tin Việc làm

Khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới ở Nam Cực được thành lập

Sau nhiều năm đàm phán, các quốc gia đã đạt được một thỏa thuận thành lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới ở biển Ross, Nam Cực. Hai mươi bốn quốc gia và Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận nhất trí tại Hội nghị quốc tế của Ủy ban về Bảo tồn Tài […]

1 November, 2016 Posted in Tin quốc tế, Tin tức môi trường

Tiềm năng các khu bảo tồn đa dạng sinh học biên giới và đề xuất gợi ý cho Việt Nam

Dư Văn Toán Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, Bộ TNMT Địa chỉ: 125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội Email: duvantoan@gmail.com/dvtoan@monre.gov.vn    Tóm tắt Bài báo giới thiệu tóm tắt về quá trình và lợi ích của các khu bảo tồn đa dạng sinh học xuyên biên giới (TBPA) trên thế giới. Báo […]

9 November, 2015 Posted in Sinh thái & giáo dục, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững các hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh Nam Định

Phan Văn Phong Phó GĐ Sở TN&MT Nam Định   I. HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC Tỉnh Nam Định nằm ở phía Nam đồng bằng châu thổ sông Hồng, dân số gần 2 triệu người, có diện tích: 1.669 km2. Tỉnh Nam Định có 2 trong số 5 khu vực đa dạng sinh học […]

7 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh họcc biển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi Đại học Quốc gia Hà Nội Email: nchoi52@gmail.com TÓM TẮT           Đến nay, quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) biển ở Việt Nam chưa được tiến hành theo đúng nghĩa của nó. Song, những nỗ lực vừa qua trong việc áp dụng cách tiếp cận của […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Biến đổi khí hậu, Hiện trạng biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững