kỹ thuật xử lý rác thải

Kỹ thuật xử lý rác thải hộ gia đình bằng chế phẩm sinh học

5 / 5 ( 1 vote ) Hiện nay, chất thải rắn (CTR) nông thôn đã và đang trở thành vấn đề nổi cộm. Lượng CTR nông thôn phát sinh ngày càng nhiều, đa dạng về thành phần và tính chất độc hại. Thực tế cho thấy, công tác thu gom và xử lý còn […]

22 August, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường

Quản lý tổng hợp về khôi phục làm sống lại các ao, hồ, kênh, mương, sông bị ô nhiễm suy thoái

5 / 5 ( 1 vote ) Nguyễn Ngọc Lý Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) VUSTA I. GIỚI THIỆU Ô nhiễm sông rạch kênh mương nhỏ (kênh mương rạch sông dưới 10 km) và các ao hồ nhỏ đô thị, nông thôn là một thách thức mang tính […]

5 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu

Chôn lấp rác thải ở Việt Nam

5 / 5 ( 1 vote ) Ở Việt Nam những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở lên trầm trọng và phổ biến dẫn tới suy thoái môi trường đất, nước, không khí, đặc biệt là tại các đô thị lớn lượng chất thải rắn và nước thải ngày […]

26 October, 2015 Posted in Tin trong nước, Tin tức môi trường