Năng lượng tái sinh

New York thiết lập mục tiêu lưu trữ năng lượng mới

Cơ quan Lập pháp Bang New York gần đây đã thông qua dự luật thiết lập một chương trình triển khai lưu trữ năng lượng, bao gồm mục tiêu lưu giữ năng lượng cho năm 2030. Dự luật, được tài trợ bởi Nữ Dân Biểu Amy Paulin và Thượng Nghị Sĩ Joseph Griffo, đã được […]

7 July, 2017 Posted in Tin quốc tế, Tin tức môi trường

Biện pháp khai thác và sử dụng năng lượng tái sinh

 Nhiều quốc gia đã ban bố các đạo luật tạo khung pháp lí cho các nhà kinh doanh, khai thác nguồn năng lượng tái sinh. Các chính phủ xây dựng kế hoạch chiến lược sản xuất nguồn năng lượng tái sinh. Qui hoạch vùng cung cấp nguyên liệu cho các  nhà máy sản xuất. – […]

23 December, 2015 Posted in Khác, Ý tưởng Xanh

Tác động đến môi trường và con người khi sử dụng năng lượng tái sinh

1. Sử dụng năng lượng tái sinh tác động tích cực đến môi trường và đời sống con người – Sử dụng năng lượng tái sinh sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường Như chúng ta đã biết, sản xuất điện từ nhiên liệu sinh  học, không chứa hợp chất thơm, hàm lượng lưu huỳnh […]

23 December, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Tiềm năng và tình hình khai thác, sử dụng năng lượng tái sinh ở Việt Nam

Việt Nam có vị trí địa lí ở trong vùng quanh năm gió, nắng và bờ biển dài suốt chiều chiều dài của đất nước. Với vị trí địa lí như vậy, chúng ta đã có nguồn tài nguyên năng lượng tái sinh vô tận: năng lượng mặt trời, gió, sóng biển, thủy triều…. Địa […]

23 December, 2015 Posted in Quản lý tài nguyên, Tài nguyên sinh học

Tiềm năng và tình hình khai thác, sử dụng năng lượng tái sinh ở một số nước trên thế giới

Năng lượng mặt trời: Theo những công trình nghiên cứu, năng lượng mặt trời là dòng năng lượng bức xạ điện từ xuất phát từ mặt trời và một phần các hạt nguyên tử khác phóng ra từ đây. Dòng năng lượng này tiếp tục phát ra cho đến khi phản ứng hạt nhân trên […]

23 December, 2015 Posted in Quản lý tài nguyên, Tài nguyên sinh học