nước cấp sinh hoạt

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng giếng đào đơn giản

5 / 5 ( 1 vote ) Giếng đào là giếng được đào sâu xuống đất để khai thác nước ngầm nông. Đây là nguồn cấp nước phổ biến ở nông thôn Việt Nam, áp dụng cho vùng có nguồn nước mặt nông, nằm dưới mặt đất 5 – 10m. Nguồn nước này có nhiều […]

22 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015

5 / 5 ( 1 vote ) Thạc sĩ Lê Hồng Hải Văn phòng Chương trình MTQG Nước sạch &VSMTNT Chương trình MTQGNước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Nước sạch và VSMTNT) là một Chương trình mang tính xã hội cao, không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao […]

5 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu