Nước thải

Hướng dẫn xác định Photpho tổng

Nguyên tắc: Amonium molypdat và kali antimon tatrat phản ứng với PO43- trong môi trường axit trung bình tạo thành axit photpho molipdic có màu xanh đậm đo màu ở bước sóng 880nm trên máy UV-VIS. Giới hạn của phép đo là<3 mgT-P Xử lý mẫu: –     Lấy 10ml mẫu vào bình có nút 100ml […]

12 May, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Xử lý chất gây rối loạn nội tiết trong nước thải bằng phương pháp điện hoá

Võ Hữu Công1, Nguyễn Thanh Lâm1, Đinh Thị Hải Vân1, Trần Đức Viên2 và Yutaka Sakakibara3 1Bộ môn Quản lý Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội Email: vhcong@vnua.edu.vn 2Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội Email: tdvien@cares.org.vn 3Department of Civil and Environmental Engineering, Waseda […]

18 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu

Tổng quan về nước thải sinh hoạt và các phương pháp xử lý

1       Tổng quan về nước thải sinh hoạt 1.1  Nguồn phát sinh, đặc thải nước thải sinh hoạt Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt khi dự án khu đô thi đi vào hoạt động chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của dân cư tại: Khu căn hộ cao cấp Khu biệt thự Khu […]

26 October, 2015 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp