Phân tích môi trường

Tổng hợp các thiết bị phân tích môi trường phổ biến nhất

Tổng hợp các thiết bị phân tích môi trường phổ biến nhất

5 / 5 ( 2 votes ) Phòng thí nghiệm môi trường hỗ trợ các chức năng bảo vệ môi trường bằng cách thực hiện các phân tích hóa học, vi khuẩn và phóng xạ của các mẫu môi trường bao gồm nước uống, nước mặt, nước thải, trầm tích, không khí, đất và chất […]

26 December, 2018 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường, Quan trắc môi trường

Hướng dẫn phân tích xác định khí Hydro Sunfua (H2S)

3 / 5 ( 2 votes ) I. Nguyên tắc: Hơi H2S được hấp thụ vào dung dịch cadimi sulfat cho tác dụng với dung dịch p – amino Sản phẩm tạo thành pararosanilin đã axit hoá với sự có mặt của formadehit tạo thành hợp chất màu tím đỏ pararosanilin metyl sunfonic axit. Sau […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn phân tích khí sunfua dioxit (SO2) trong mẫu khí

5 / 5 ( 1 vote ) I. Nguyên tắc: Khí sunfua dioxyt được hấp thụ vào dung dịch Tetraclorua thủyngân tạo thành Dicloro sunfit thuỷ ngân theo công thức: Sản phẩm tạo thành cho tác dụng với pararosanilin đã axit hoá với sự có mặt của formadehit tạo thành hợp chất màu tím đỏ […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn phân tích khí Nitơ dioxit (NO2) từ mẫu khí

5 / 5 ( 2 votes ) I. Nguyên tắc: Phương pháp so màu dựa trên phản ứng của axit Nitơ (HNO2) với thuốc thử Griess-Ilesvay cho một hợp chất màu hồng. Khí NO2 được hấp thụ vào dung dịch NaOH, sau đó thêm CH3COOH để chuyển thành HNO2 theo phản ứng: Axit Nitơrơ tác […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Chúng ta đã biết cách phân loại rác thải chưa?

4 / 5 ( 3 votes ) Cùng với sự phát triển ngày càng cao của xã hội, bùng nổ dân số ngày càng nhanh thì vấn đề rác thải lại ngày càng trở lên nóng hơn bao giờ hết. Ngày xưa khi con người mới chỉ còn là một con số nhỏ thì lượng […]

12 December, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại

Tại sao lại có hiện tượng mưa axit?

3.9 / 5 ( 7 votes ) Tại sao lại có hiện tượng mưa axit? Mưa axit là hậu quả của sự ô nhiễm khói bụi, được phát hiện lần đầu tiên tại Thụy Điển năm 1948. Tại Việt Nam chúng ta thì cho đến đầu những năm 90 hiện tượng này đã bắt đầu […]

9 December, 2016 Posted in Biến đổi khí hậu, Hiện trạng biến đổi khí hậu

Hướng dẫn phân tích tác động về môi trường

3.2 / 5 ( 5 votes ) 1- Phạm vi của phân tích Các quyết định  khi ban hành các cơ chế, chính sách yêu cầu phải có thông tin, nhất là các thông tin có độ chính xác càng cao càng tốt. Song, không phải có nhiều thông tin tốt sẽ có các quyết […]

24 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Phương pháp ĐTM, Văn bản tài liệu, Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá và phân tích các chỉ tiêu môi trường đất

5 / 5 ( 3 votes ) Phân tích đất là một công cụ cơ bản cho phép ta xác định khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất cho các cây trồng. Thông qua phân tích đất ta có thể biết được cây trồng bị  thiếu hụt dinh dưỡng hay bị gây độc […]

19 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường, Quản lý tài nguyên, Tài nguyên đất

Hướng dẫn xác định Photpho tổng

5 / 5 ( 2 votes ) Nguyên tắc: Amonium molypdat và kali antimon tatrat phản ứng với PO43- trong môi trường axit trung bình tạo thành axit photpho molipdic có màu xanh đậm đo màu ở bước sóng 880nm trên máy UV-VIS. Giới hạn của phép đo là<3 mgT-P Xử lý mẫu: –     Lấy […]

12 May, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Các bước phân tích N-NO3-

5 / 5 ( 1 vote ) a/ Nguyên tắc : Phản  ứng giữa nitrat và brucide ở pH= 2-3 tạo thành dung dịch có màu vàng. Đo màu ở bước sóng 415 nm.   b/ Chuẩn bị thuốc thử :  Hòa tan 1g Brucide (C23H26O4N2)2. H2SO4.7H2O) + 0,1g Axit sulfanil (H2NC6H4SO3H) + 3ml HCl […]

12 May, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường