văn bản pháp lý về môi trường

Vấn đề huy động nguồn lực cho quản lý chất thải và khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường

5 / 5 ( 1 vote ) Nguyễn Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ KHGDTN&MT, Bộ KH&ĐT             Đầu tư cho bảo vệ tài nguyên và môi trường, quản lý chất thải và khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường bao gồm những hoạt động đầu tư liên quan tới việc sử dụng hợp […]

7 November, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường

Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

5 / 5 ( 1 vote ) 1. Căn cứ pháp lý – Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH 11 ngày 29/11/2005; – Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; – Luật đất đai số 13/2003/QH11; – Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 ngày 29/11/2005; – Luật Phòng cháy chữa […]

3 November, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Một số căn cứ kỹ thuật và pháp lý trong Đánh giá tác động dự án thu gom và xử lý chất thải rắn

5 / 5 ( 1 vote ) Khi thực hiện đánh giá tác động môi trường cần căn cứ vào các văn bản pháp luật quy định làm cơ sở đánh giá, phân tích các tác động của hoạt động phát triển đến môi trường và con người. Một số căn cứ kỹ thuật và […]

26 October, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường