Các chú ý phân tích dữ liệu hệ thống AAS

Các chú ý phân tích dữ liệu hệ thống AAS

5/5 – (2 votes)

Hệ thống AAS – máy quang phổ hấp thụ nguyên tử là một thiết bị mạnh mẽ ứng dụng phân tích các nguyên tố trong các mẫu môi trường. Là một công cụ được ứng dụng rộng rãi trong các ngành quan trọng khác như dược, hóa chất. Tuy nhiên bản thân hệ thống này để được sử dụng một cách thực sự hiệu quả cần có các bước chuẩn bị rất cần thận và tỉ mỉ, mặt khác phân tích dữ liệu trong máy AAS cũng cần chú ý một số vấn đề khác để kết quả được trả lại chính xác. Vậy phân tích dữ liệu trong máy AAS cần chú ý những vấn đề gì mời bạn đọc bài viết dưới đây.

Các chú ý phân tích dữ liệu hệ thống AAS
Các chú ý phân tích dữ liệu hệ thống AAS

Bài viết trước: Cấu tạo, phụ kiện máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu trong phép đo phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) là một quá trình gồm nhiều bước, người thực hiện trực tiếp với máy phải chọn đúng phương pháp và bước sóng để có được kết quả tối ưu. Hiệu chỉnh nền cũng là một thành phần chính liên quan tới việc phân tích dữ liệu trong máy AAS thành công. Có hai phương pháp chỉnh sửa điển hình được sử dụng rộng rãi với công nghệ AAS: hiệu chỉnh nền Deuterium và Zeeman.

Hiệu chỉnh nền deuterium

Hiệu chỉnh nền Deuterium là kỹ thuật lâu đời nhất và vẫn được sử dụng phổ biến nhất, đặc biệt là trong ngọn lửa AAS. Trong kỹ thuật này, đèn deuterium có mức phát xạ rộng được sử dụng để đo độ hấp thụ nền trên toàn bộ chiều rộng của khe thoát của máy quang phổ.

Nhược điểm lớn nhất của công nghệ hiệu chỉnh nền Deuterium là việc sử dụng đèn riêng biệt làm cho kỹ thuật này trở nên kém chính xác hơn vì không thể chính xác cho bất kỳ nền cấu trúc nào. Một vấn đề khác, công nghệ này cũng không thể được sử dụng ở bước sóng trên 320nm vì cường độ phát xạ của đèn Deuterium rất yếu ngoài bước sóng đó.

Các loại hệ thống xử lý nước thải:

Máy li tâm khử bùn trong xử lý nước thải là gì?

Thiết bị UV trong xử lý nước thải

Hiệu chỉnh nền Zeeman

Với hiệu chỉnh nền Zeeman, một từ trường xen kẽ được lắp đặt tại bộ phun (lò graphit) để phân chia đường hấp thụ thành ba thành phần:

  • Thành phần π giữ nguyên vị trí với đường hấp thụ ban đầu.
  • Hai σ thành phần chuyển đến bước sóng cao hơn và thấp hơn.

Tổng độ hấp thụ được đo trước tiên mà không bật từ trường, sau đó độ hấp thụ nền được đo bằng từ trường được bật. Thành phần π phải được loại bỏ trong tập hợp các phép đo này để các thành phần không trùng với cấu hình phát xạ của đèn. Theo cách này, chỉ có sự hấp thụ nền được đo. Bước này thường được thực hiện bằng cách sử dụng một bộ phân cực.

Ưu điểm của việc sử dụng quy trình Zeeman là tổng độ hấp thụ và hấp thụ nền nền được đo trong cùng một lần phát xạ của cùng một đèn và ứng dụng được trong bất kỳ loại nền nào (bao gồm cả nền cấu trúc mịn) đều có thể tùy chỉnh.

Tín hiệu chính xác của phương pháp Zeeman
Tín hiệu chính xác của phương pháp Zeeman

Vấn đề của quá trình này không thể được sử dụng nếu phân tử chịu trách nhiệm cho nền cũng bị ảnh hưởng bởi từ trường. Trong trường hợp này, một quang phổ kế mạnh hơn cần thiết được sử dụng để hiệu chỉnh đối với nền như vậy và thay đổi nguồn cung cấp năng lượng tăng thêm cho quang phổ kế và để vận hành nam châm tách dòng hấp thụ.

Có các phương pháp khác sử dụng trong phân tích và tối ưu hóa dữ liệu AAS, bao gồm sử dụng một tiêu chuẩn nội bộ và phương pháp tiêu chuẩn bổ sung.

Xem thêm:

Tổng hợp các thiết bị phân tích môi trường phổ biến nhất

Thiết bị sắc khí lỏng hiệu năng cao (HPLC) là gì?

Công nghệ hệ thống khối phổ – plasma cảm ứng

Chất tiêu chuẩn nội bộ

Trong phân tích hóa học nói chung cung, một chất chuẩn nội bộ là một chất hóa học được thêm vào một lượng không đổi vào các mẫu, mẫu trắng và các tiêu chuẩn hiệu chuẩn trong quá trình phân tích hóa học. Chất này sau đó có thể được sử dụng để hiệu chuẩn bằng cách vẽ tỷ lệ tín hiệu của chất phân tích với tín hiệu chuẩn nội như là một hàm của nồng độ chất phân tích trong các tiêu chuẩn. Điều này được thực hiện để khắc phục sự mất chất phân tích trong quá trình chuẩn bị hoặc lấy mẫu.

Tiêu chuẩn nội bộ là một hợp chất rất giống nhau, nhưng không giống với các loại hóa chất quan tâm trong các mẫu. Như vậy, ảnh hưởng của việc chuẩn bị mẫu phải giống nhau đối với cả tiêu chuẩn nội bộ và các thành phần hóa học quan tâm (liên quan đến nồng độ của từng thành phần).

Chất tiêu chuẩn bổ sung

Chất tiêu chuẩn bổ sinh thường được sử dụng trong phân tích hóa học qua dụng cụ trung gian, bao gồm cả phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Bổ sung tiêu chuẩn là một phương pháp phân tích định lượng, trong đó tiêu chuẩn được thêm trực tiếp vào các phần mẫu phân tích. Phương pháp này được sử dụng trong các trường hợp trong đó ma trận mẫu cũng đóng góp vào tín hiệu phân tích, một hiện tượng được gọi là hiệu ứng ma trận.

Hiệu ứng này làm cho không thể so sánh đầu ra tín hiệu phân tích giữa mẫu và tiêu chuẩn bằng cách sử dụng phương pháp đường chuẩn hiệu chuẩn truyền thống.

Phần mềm hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử

Bên cạnh bản thân thiết bị có kỹ thuật cao trong thiết kế và cần độ chính xác thì phần mềm điều khiển hệ thống cũng rất có ảnh hưởng đến hoạt động phân tích dữ liệu hệ thống AAS. Trong thực tế, phần mềm phù hợp không chỉ tạo điều kiện cho việc điều khiển mà còn cho phép thu thập, thao tác và giải thích dữ liệu mạnh mẽ.

Giao diện điều khiển hệ thống AAS
Giao diện điều khiển hệ thống AAS

Trình hướng dẫn phần mềm thường làm cho các tác vụ xử lý dữ liệu và công cụ đơn giản hơn nhiều. Các chương trình hướng dẫn sử dụng được tích hợp vào phần mềm hệ thống khiến cả người ít chuyên môn cũng có thể sử dụng được hệ thống.

Hầu hết các trình hướng dẫn phần mềm được thiết kế để đơn giản hóa các tác vụ hoặc quy trình cụ thể và cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước cho các hành động cần thiết. Một số trình hướng dẫn thậm chí thực hiện các tính toán và nhắc nhở người dùng về các bước tiến trình công việc tiếp theo.

Trên đây là các thông tin về phân tích dự liệu và các lưu ý phân tích đối với thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS. Trong các bài viết tiếp theo sẽ đề cập đến cách sử dụng, chuẩn bị mẫu, phân tích mẫu của máy AAS sao cho hệ thống làm việc được hiệu quả và chính xác.

Hệ thống xử lý môi trường:

Máy li tâm khử bùn trong xử lý nước thải là gì?

Hệ thống lọc bụi túi vải là gì?

Lọc Cartridge là gì? Các loại sản phẩm Cartridge hiện nay

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *