Tag: bãi rác

 • Rác thải sinh hoạt đi về đâu?

  Rác thải sinh hoạt đi về đâu?

  Con người một thực thể sống có ý thức. Những gì sử dụng được thì họ giữ lại để sư dụng tiếp những gì không cần thiết họ sẽ bỏ đi nhưng vấn đề lại là việc bỏ đi. Thế những thứ bỏ đi ấy nó sẽ đi về đâu? Câu hỏi to đùng nhưng…

 • Các phương pháp xử lý chất thải rắn

  Các phương pháp xử lý chất thải rắn

  Mục đích của việc xử lý chất thải là nhằm: –       Chuyển chất thải sang một dạng khác ít độc hại hơn, dễ kiểm soát hơn, –       Chuyển chất thải thành chất khác có thể sử dụng có ích, –       Làm giảm thể tích hoặc khối lượng nhằm lưu giữ được nhiều hơn, –       Lưu…

 • Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương

  Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương

  Nguyễn Hồng Nguyên – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương …………………………………………………………………………………………………. I. GIỚI THIỆU CHUNG. Bình Dương được tách ra từ tỉnh Sông Bé năm 1997 (gồm 01 thị xã và 6 huyện), có diện tích 269.443 ha với tứ cận tiếp giáp như sau: Phía Bắc giáp tỉnh Bình…

 • Một số căn cứ kỹ thuật và pháp lý trong Đánh giá tác động dự án thu gom và xử lý chất thải rắn

  Một số căn cứ kỹ thuật và pháp lý trong Đánh giá tác động dự án thu gom và xử lý chất thải rắn

  Khi thực hiện đánh giá tác động môi trường cần căn cứ vào các văn bản pháp luật quy định làm cơ sở đánh giá, phân tích các tác động của hoạt động phát triển đến môi trường và con người. Một số căn cứ kỹ thuật và pháp lý cần có là: Căn cứ…

 • Chôn lấp rác thải ở Việt Nam

  Chôn lấp rác thải ở Việt Nam

  Ở Việt Nam những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở lên trầm trọng và phổ biến dẫn tới suy thoái môi trường đất, nước, không khí, đặc biệt là tại các đô thị lớn lượng chất thải rắn và nước thải ngày càng gia tăng. Mặc dù số lượng…

 • Bài giảng: Công nghệ xử lý chất thải rắn

  Bài giảng: Công nghệ xử lý chất thải rắn

  Học phần gồm các khái niệm, cơ sở khoa học quản lý chất thải rắn và cơ sở khoa học, cơ chế, quy trình các công nghệ xử lý chất thải rắn. Chương 1 trình bày các nội dung về công tác quản lý chất thải rắn ở Việt Nam, gồm hiện trạng chất thải…