Tag: chôn lấp chất thải

 • Xử lý khí thải bãi rác

  Xử lý khí thải bãi rác

  1. Nguồn gốc hình thành khí thải bãi chôn lấp Khí bãi chôn lấp (thường được gọi là khí “biogas” hay khí sinh học) là một trong nhiều sản phẩm được sinh ra từ quá trình phân hủy sinh học các thành phần hữu cơ trong chất thải bãi chôn lấp. Tại thời điểm chất…

 • Hướng dẫn vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn

  Hướng dẫn vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn

  Có ba quy trình vận hành cơ bản, mỗi quy trình có thể thay đổi phụ thuộc vào hai phương pháp chôn lấp cơ bản (phương pháp đào rãnh và phương pháp trải trên bề mặt), đó là: 1) chuẩn bị nơi chôn lấp, 2) xe vận chuyển rác đến và đổ rác xuống, 3)…

 • Hướng dẫn xây xây dựng lớp che phủ hàng ngày, trung gian, và cuối cùng ô chôn lấp rác

  Hướng dẫn xây xây dựng lớp che phủ hàng ngày, trung gian, và cuối cùng ô chôn lấp rác

  Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh hiện đại bao gồm các hệ thống che phủ phủ kín trên rác thải để kiểm soát các vấn đề khó chịu do chôn lấp gây ra, để bảo vệ môi trường, và để bảo vệ sức khoẻ, an toàn của công nhân và của cộng đồng. Phụ…

 • Hướng dẫn thiết kế xây dựng ô chôn lấp rác

  Hướng dẫn thiết kế xây dựng ô chôn lấp rác

  Không một phương pháp chôn lấp nào hoàn hảo cho tất cả các địa điểm bãi chôn lấp và không nhất thiết là chỉ có một phương pháp là tốt nhất đối với bất kỳ một bãi chôn lấp nhất định nào đó. Sự lựa chọn một phương pháp chôn lấp phụ thuộc vào điều…

 • Hướng dẫn lựa chọn vị trí bãi chôn lấp

  Hướng dẫn lựa chọn vị trí bãi chôn lấp

  1. Diện tích và thời gian sử dụng bãi chôn lấp Diện tích và thời gian sử dụng có ích là những nhân tố đầu tiên để lựa chọn vị trí cho BCL. Những nhân tố này được quyết định theo những thông số sau: độ sâu BCL; khối lượng, tốc độ đưa rác đến…

 • Các phương pháp xử lý chất thải rắn

  Các phương pháp xử lý chất thải rắn

  Mục đích của việc xử lý chất thải là nhằm: –       Chuyển chất thải sang một dạng khác ít độc hại hơn, dễ kiểm soát hơn, –       Chuyển chất thải thành chất khác có thể sử dụng có ích, –       Làm giảm thể tích hoặc khối lượng nhằm lưu giữ được nhiều hơn, –       Lưu…

 • Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương

  Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương

  Nguyễn Hồng Nguyên – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương …………………………………………………………………………………………………. I. GIỚI THIỆU CHUNG. Bình Dương được tách ra từ tỉnh Sông Bé năm 1997 (gồm 01 thị xã và 6 huyện), có diện tích 269.443 ha với tứ cận tiếp giáp như sau: Phía Bắc giáp tỉnh Bình…

 • Vấn đề chất thải rắn ở Bắc Ninh

  Vấn đề chất thải rắn ở Bắc Ninh

  Nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, tỉnh Bắc Ninh có một vị trí thuận lợi về địa lý, kinh tế, chính trị và có mạng lưới giao thông thuận tiện. Bắc Ninh liền kề Hà Nội, gần sân bay Nội Bài và các cảng biển quan trọng (cảng Cái Lân và cảng…

 • Bài giảng: Công nghệ xử lý chất thải rắn

  Bài giảng: Công nghệ xử lý chất thải rắn

  Học phần gồm các khái niệm, cơ sở khoa học quản lý chất thải rắn và cơ sở khoa học, cơ chế, quy trình các công nghệ xử lý chất thải rắn. Chương 1 trình bày các nội dung về công tác quản lý chất thải rắn ở Việt Nam, gồm hiện trạng chất thải…