ĐTM một số ngành

Khai thác than tác động đến môi trường

Quảng Ninh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, có nhiều loại đặc thù, trữ lượng lớn, chất lượng cao mà nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước không có được như: than, cao lanh, đất sét, cát thủy tinh, đá vôi… 90% trữ lượng than của cả nước thuộc về tỉnh […]

23 December, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động từ hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, các hoạt động khai thác khoáng sản đã và đang góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước. Ngành công nghiệp khai thác mỏ đã và đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của Việt […]

23 December, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động môi trường từ hoạt động khai thác đá vôi

1. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ Khai thác đá là một trong những hoạt động sản xuất có tác động tiêu cực tới môi trường trong đó quan trọng nhất là cảnh quan, địa hình, hệ sinh thái khu vực. Các giai đoạn phát triển của dự án có những tác động khác nhau tới môi […]

4 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động môi trường từ hoạt động sản xuất chiếu tre

1. Tác động do khí thải Nguồn gây ô nhiễm: Các nguồn ô nhiễm không khí được dự báo, đánh giá trên các mặt sau: – Khí thải do đốt nhiên liệu, bao gồm: các loại máy móc thiết bị như máy đánh bóng, lò đốt lấy nhiệt luộc oxi và sấy khô, máy phát […]

3 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động môi trường từ hoạt động sản xuất đồ mộc, thủ công mỹ nghệ

Các tác động tích cực của dự án: *. Các tác động tích cực của dự án đem lại có liên quan chặt chẽ với các vấn đề kinh tế xã hội: + Việc xây dựng cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ không những giúp cho việc giữ vững ngành […]

3 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động môi trường từ hoạt động của bệnh viện

1. Tác động của nước thải tới môi trường 1.1. Nguồn thải Nước thải của bệnh viện chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau: – Nước thải từ các khoa phòng bao gồm cả nước thải sinh ra trong quá trình khám chữa bệnh: dòng thải từ nước sàn, lavabo của các khu xét […]

3 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động môi trường từ hoạt động sản xuất linh kiện điện tử

I. Các tác động môi trường do hoạt động của dự án 1.1. Tác động đến đời sống kinh tế, xã hội a./. Tác động tích cực – Khai thác hiệu quả hoạt động của KCN, tăng nguồn thu cho ngân sách, ngoại tệ cho đất nước qua các hoạt động xuất khẩu, chuyển dịch […]

3 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Hình thức thu gom vận chuyển chất thải rắn

1. C ÁC H ÌNH THỨC THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN 1.1. Hình thức thu gom tại nhà Hình thức này chỉ được áp dụng cho loại chất thải sinh hoạt hộ gia đình. Công nhân thu gom rác đi đến từng hộ, dọc các đường phố lớn, khu tập thể và […]

2 November, 2015 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Các tác động môi trường từ dự án xây dựng bãi chôn lấp rác

I. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ I.1. Các giai đoạn tiến hành Khu xử lý rác thải huyện Phú Bình được đánh giá theo 3 giai đoạn phát triển của dự án: – Giai đoạn giải phóng mặt bằng với thời gian dự kiến 3 tháng. – Giai đoạn thi công xây dựng công trình với […]

2 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Hướng dẫn thực tập thực tế Lào Cai – Sa Pa

Bộ môn Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên phần I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, NỘI DUNG, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC TẬP Mục đích, ý nghĩa của thực tập chuyên môn      Thực tập thực tế chuyên môn là một môn học bắt buộc […]

2 November, 2015 Posted in Bài giảng – giáo trình, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Phương pháp ĐTM, Văn bản tài liệu, Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành