lập báo cáo ĐTM

Một số phương pháp hay sử dụng cho lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Những phương pháp sau đây thương hay được áp dụng: Phương pháp liệt kê số liệu về thông số môi trường Theo phương pháp này, người đánh giá tác động môi trường phân tích hoạt động phát triển, chọn ra một thông số liên quan đến môi trường, liệt kê ra và cho các số […]

5 April, 2017 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Ô nhiễm môi trường từ xe gắn máy

Xe gắn máy từ lâu đã trở thành phương tiện được yêu thích nhất không chỉ ở Việt Nam mà hầu như là các nước ở Đông Nam Á bởi sự tiện lợi của nó đem lại cho người sử dụng. Đối với Việt Nam chúng ta là một nước đang trên đà phát triển […]

30 November, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải

Tác động môi trường từ hoạt động khai thác đá vôi

1. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ Khai thác đá là một trong những hoạt động sản xuất có tác động tiêu cực tới môi trường trong đó quan trọng nhất là cảnh quan, địa hình, hệ sinh thái khu vực. Các giai đoạn phát triển của dự án có những tác động khác nhau tới môi […]

4 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động môi trường từ hoạt động sản xuất đồ mộc, thủ công mỹ nghệ

Các tác động tích cực của dự án: *. Các tác động tích cực của dự án đem lại có liên quan chặt chẽ với các vấn đề kinh tế xã hội: + Việc xây dựng cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ không những giúp cho việc giữ vững ngành […]

3 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động môi trường từ hoạt động sản xuất linh kiện điện tử

I. Các tác động môi trường do hoạt động của dự án 1.1. Tác động đến đời sống kinh tế, xã hội a./. Tác động tích cực – Khai thác hiệu quả hoạt động của KCN, tăng nguồn thu cho ngân sách, ngoại tệ cho đất nước qua các hoạt động xuất khẩu, chuyển dịch […]

3 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Một số phương pháp áp dụng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các phương pháp được sử dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM bao gồm: Các phương pháp ĐTM: Phương pháp liệt kê: Phương pháp này nhằm chỉ ra các tác động và thống kê đầy đủ các tác động đến môi trường cũng như các yếu tố KT-XH cần chú ý, quan tâm giảm […]

3 November, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Các tác động môi trường từ dự án xây dựng bãi chôn lấp rác

I. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ I.1. Các giai đoạn tiến hành Khu xử lý rác thải huyện Phú Bình được đánh giá theo 3 giai đoạn phát triển của dự án: – Giai đoạn giải phóng mặt bằng với thời gian dự kiến 3 tháng. – Giai đoạn thi công xây dựng công trình với […]

2 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động môi trường từ hoạt động của đập thủy điện

GIỚI THIỆU CHUNG Hệ thống sông ngòi nước ta có nhiều tiềm năng về thuỷ điện cần được khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu dùng điện ngày càng tăng và góp phần thực hiện chiến lược phát triển điện năng của Việt Nam. Việc xây dựng công trình xây dựng công trình thuỷ điện […]

27 October, 2015 Posted in Chưa được phân loại, Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động của nhà maý nhiệt điện (than và dầu) đến Môi Trường

Tác động đến môi trường nước : Giai đoạn thi công: Nguồn gây ô nhiễm nước trong giai đoạn này chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân và nước mưa chẩy tràn trên bề mặt công trường xây dựng. – Do tập trung nhiều công nhân xây dựng nên lượng nước thải […]

27 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Một số nguồn tác động môi trường từ hoạt động sản xuất giấy

Xác định nguồn gây ô nhiễm nhằm mục đích tìm ra các nguồn phát sinh chất ô nhiễm, tải lượng các chất ô nhiễm. Qua đó đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các nguồn thải các chất ô nhiễm làm cơ sở để xây dựng các giải pháp giảm thiểu khả năng ảnh […]

27 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành