phương pháp đánh giá tác động môi trường

Tác động môi trường từ hoạt động sản xuất linh kiện điện tử

I. Các tác động môi trường do hoạt động của dự án 1.1. Tác động đến đời sống kinh tế, xã hội a./. Tác động tích cực – Khai thác hiệu quả hoạt động của KCN, tăng nguồn thu cho ngân sách, ngoại tệ cho đất nước qua các hoạt động xuất khẩu, chuyển dịch […]

3 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Một số phương pháp áp dụng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các phương pháp được sử dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM bao gồm: Các phương pháp ĐTM: Phương pháp liệt kê: Phương pháp này nhằm chỉ ra các tác động và thống kê đầy đủ các tác động đến môi trường cũng như các yếu tố KT-XH cần chú ý, quan tâm giảm […]

3 November, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Khoa môi trường ĐHKH Tự Nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề tuyển sinh: Khoa học Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Tốt nghiệp Đại học Khoa môi trường có thể làm việc gì: Làm giáo viên giảng viên, nghiên cứu viên Ngành Môi trường tại các trường đại học, cao đẳng, giáo viên phổ thông dạy các môn học có liên quan […]

29 October, 2015 Posted in Giới thiệu Doanh nghiệp, Khác

Tác động môi trường từ hoạt động dệt nhuộm

1. Đánh giá tác động môi trường không khí a). Một số nguồn gốc gây ô nhiễm. Nguồn gốc gây ô nhiễm không khí trong quá trình này bao gồm: – Quá trình vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm từ quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy và các hoạt động giao thông […]

27 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động môi trường từ hoạt động nhà máy nước giải khát có cồn và giải pháp giảm thiểu

Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất nước tinh khiết, nước giải khát đóng chai, đồ uống có cồn và thực tiễn hoạt động sản xuất, Bản đề án bảo vệ môi trường cho Nhà máy sản xuất nước giải khát và đồ uống có sẽ tập trung phân […]

27 October, 2015 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Khí thải, Nước thải và nước cấp, Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Đánh giá tác động môi trường trang trại lợn

Trong quá trình xây dựng và vận hành khu chăn nuôi của dự án, ông Nguyễn Thành Chinh áp dụng các biện pháp tổ chức chăn nuôi hợp lý và an toàn các tác động tiêu cực sau có thể tránh, không gây ảnh hưởng tới môi trường khu vực, đặc biệt là môi trường […]

26 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Đánh giá tác động môi trường nhà máy luyện và cán thép

1. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng hạ tầng của dự án 1.1. Các tác động do giải phóng mặt bằng Giai đoạn giải phóng mặt bằng dự án là giai đoạn gây tác động lớn đến môi trường khu vực. Tuy nhiên, các tác động của giai đoạn này […]

26 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Đánh giá tác động môi trường xây dựng khu dân cư

NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 1.1. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải giai đoạn thi công Cải tạo giải phóng mặt bằng, xây đặt cống và xây dựng công trình tác động tới môi trường không khí xung quanh. – Bụi: Do việc san ủi giải phóng mặt bằng, đào móng xây đặt […]

26 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Các tác động môi trường từ hoạt động nhà máy gạch Tuynel

1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG Các tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tuynel được xem xét và đánh giá xuyên suốt từ quá trình xây dựng hạ tầng cơ sở cho đến khi Dự án hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. […]

26 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Các tác động môi trường từ dự án hoạt động lắp ráp xe máy – ô tô

Tác động đến các yếu tố môi trường do hoạt động sản xuất gây nên bao gồm: + Tác động đến chất lượng môi trường không khí + Tác động do tiếng ồn từ phân xưởng động cơ + Tác động do chất thải rắn + Tác động đến các yếu tố kinh tế, xã […]

26 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành